Slaves


Like the wicked rule the weak
Like all conquerors have their keep
I'll tear my marks into your arms
Paralyzed but still you're charmed
Like the great white circles it's prey
I rise above their deceiving ways
Liars
Your hollow words play a hollow tune

My eyes fueled the flames
As i'm dancing, on your grave

Like the great white circles it's prey
Desert sands, mourning souls
I'll tear my marks into your arms
Paralyzed yet still you're charmed
Like the wicked rule the weak
Like all conquerors have their keep
Liars your hollow words play a hollow tuneCaptcha
Piosenkę Gospel Of The Horns Slaves przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Slaves, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Slaves. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Of The Horns Slaves w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.