Tekst piosenki Gospel Of The Horns: Strength Through Fear

Strength Through Fear


Lost in your mind nothing in sight
Preparing to enter your grave
Torn between the goddess of fate
The objectives which you had laid

[Chorus:]

Body and mind at ease
Men and women cry
This is the fate of one man's choice
To conquer or be slayed
Choose your death

Looking down on the empire's ruin
To the land of no turning back
The howling wind carries the voice of pain
Shattering the midnight sky

[Chorus]

Strength through fear
The reaper's blade
Strength through fear...
The martyr's call, a hero's grave
Strength through fear
The reaper's blade
Strength through fear
The martyr's call, a hero's grave

Persecuted since his death
Lie on fucking lie
His portrait hangs in the gates of honour
An aura so widely admired

[Chorus]

STRENGTH THROUGH FEAR...Captcha
Piosenkę Gospel Of The Horns Strength Through Fear przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Strength Through Fear, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Strength Through Fear. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Of The Horns Strength Through Fear w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.