Vengeance Is Mine


Heightened pleasure, blackened name
Cataclysmic rush, engulfs thy veins
Falling into nothingness
As you're chasing the sun

Darkened shadows, form a haunting maze
Night shreds the light, eyes of fire
The bite of the serpent, the final verdict
A venomous fate

Vengeance is mine

Ride the wings of eternal pain
Ride on forever sin after sin aaauuuuugh

Shower me with lust
And I shall give you timeless sin
In the slumber of my bloodred hands

Chaotic frenzy, nihilistic flames
The temple of virtues, burns the temple of shameCaptcha
Widget
Piosenkę Gospel Of The Horns Vengeance Is Mine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Vengeance Is Mine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Vengeance Is Mine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Of The Horns Vengeance Is Mine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.