Our Faith


When we have nowhere to turn,
It will help someone concerned
It's strength that comes along,
To let us know we're not alone

David's faith put down a giant,
And it helped him be defiant
He had faith in what he'd do,
And his aim was guided true

Chorus:
Our faith helps guide us right,
And it lights the darkest night
Our faith will give us strength,
In any battle we must fight

Moses faith would part the sea,
When others said it couldn't be
And its miracles has been seen,
Faith can help us see our dreams

So if life gets you down,
Take time to look around
If you will say a little prayer,
You might find faith is there

Chorus:
Our faith helps guide us right,
And it lights the darkest night
Our faith will give us strength,
In any battle we must fightCaptcha
Piosenkę Gospel Our Faith przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Our Faith, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Our Faith. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Our Faith w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.