Spirits Of The Dead


Like a fast start is the sonorous wake,
A voice made of numberless voices
I'm turning round, looking for you,
But your sound springs from inside

You reality without essence,
Eternal fire and icy pallor
Tell me where you are from,
Thou obscure inhabitants of dark
Are you meloudious and bewitching
Or terrifying and deceptive?Captcha
Piosenkę Gothica Spirits Of The Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Spirits Of The Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Spirits Of The Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gothica Spirits Of The Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.