If Love Was Enough


There was a time
There was a place
And everything we had was innocent
I'd go back again
I touched your hand the day we met
There's just some things you don't forget
You were standing in your dress without your shoes
That's how I remember you

If love was enough I'd wrap it around you
If love was enough to make you stay
If love was enough it would surround you
If love was enough for you

There was a road we never took
Through my eyes I see how it looks
It was everything I know we could have been
But I can't go back again

[chorus]

It's never enough
So I'm giving you up
All the love in the world it'll never be enough for you

If love was enough
I'd wrap it around you
If love was enough maybe you'd stay
I still remember when love was enough
And you let it surround you
Now it's never enough
If love was enough I'd wrap it all around you
If love was enough maybe you'd stay
And you'd still be here with me
If love was enough it would always surround you
If love was enough for you
If love was enough for youCaptcha
Piosenkę Graham Colton If Love Was Enough przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If Love Was Enough, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If Love Was Enough. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Colton If Love Was Enough w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.