All Over Me


Hey, went in the shower
And I fainted on the floor
I was free swimming in light
You were so scared
You washed my head
In bright red water
You really though
I was dead

I know why you make me so scared
You're all I can see
You speak and my hearing is impaired
You're all over me

Laid in your bed
You held my head for a while
Said goodnight and flew away

I know why you make me so scared
You're all I can see
You speak and my hearing is impaired
You're all over meCaptcha
Piosenkę Graham Coxon All Over Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Over Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Over Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon All Over Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.