Do What You're Told To


Living with your battered head in a can
Hearing all the voices of a mean old man
Illness and aggression knocking at your door
Gonna nail your body to the bathroom floor
Dying in the river of your teenage plan
Giving all your beauty to the yeah yeah man
Tell you what you want are the things you need know no more
Gonna show you what your brains are really for

Even though you're pretty you're lookin' pretty shitty
Even though you're pretty you're lookin' pretty shitty

You're lying and you're dying and you scream and shout
But you can never seem to get the sickness out
The madness and the sadness and the suicide
Breaking up the places where you run and hide

You're smelling and you're selling your last pair of shoes
To keep beside the madness of a glass of booze
(All this/Oddness) and aggression gonna kill you dead
You made yourself a coffin out of your own bed

Even though you're pretty you're lookin' pretty shitty
Even though you're pretty you're lookin' pretty shitty
Why don't you do what you're sold to?

Even though you're pretty you're lookin' pretty shitty
Even though you're pretty you're lookin' pretty shitty
Why don't you do what you're told to?

Living with your battered head in a can
Hearing all the voices of a mean old man
Illness and aggression knocking at your door
Gonna nail your body to the bathroom floor

Even though you're pretty you're lookin' pretty shitty
Even though you're pretty you're lookin' pretty shitty
Why don't you do what you're told to?Captcha
Piosenkę Graham Coxon Do What You're Told To przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do What You're Told To, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do What You're Told To. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon Do What You're Told To w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.