Standing On My Own Again


Standing on the shore watching our ship go down
Sinking in the sand and I can't turn around
Future's looking black and it's a sight to see
Just a thousand grey waves crashing over me
Just a thousand grey waves breaking over me

Now it's happening to me
Why can't I ever see?
Am I gonna let you leave without a sound?
Watching 'til you're out of sight
Dreaming I did something right
Standing on my own again

Water in my lungs and it's a pain to breathe
Salt is in my eyes and it's a pain to see
I can't stand the pressure though you think I can
Just don't wanna see it going down the pan
Just don't wanna see it going down the pan

Now it's happening to me
Why can't I ever see?
Am I gonna let you leave without a sound?
Pushing you to your wit's end
Guess I'm gonna lose a friend
Standing on my own again

Now it's happening to me
Why can't I ever see?
Am I gonna let you leave without a sound?
Watching 'til you're out of sight
Dreaming I did something right
Standing on my own againCaptcha
Piosenkę Graham Coxon Standing On My Own Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Standing On My Own Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Standing On My Own Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon Standing On My Own Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.