Come With Me


Come With Me
Written by Graham Nash
Pub By Nashnotes, Inc (BMI)
From the album Songs For Survivors
© 2002

Fine lines intersecting, knowing they're going to touch
Let them be, Sets us free, Come with me

Old tree reaching upward, closer to the sky
Touch your face, saving grace, come with me

Love never dies, it lies deeper and deeper
With my hand on my heart we'll go on and on

Love never dies it lies deeper and deeper
With my hand on my heart we'll go on and on

With our open arms – intertwining, loving you so much
Let us be, honestly, come with meCaptcha
Widget
Piosenkę Graham Nash Come With Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come With Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come With Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Nash Come With Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.