A Dreaming Beauty


Across the open fields, on burial ground
Beside the ancient lake, through painful screams
When pride of darkness rise, upon the sky
We are marching, side by side

A darkness feeling our pride
The moonchild crying in the sky
Screaming echos in the air
Feel the burning flame inside
A kiss of death I will receive
For invoking melodies
Evil spheres enclose my soul
Awaiting (a) mournful symphony

Shadows are grasping - devouring misery
Shining of demons - destroying my faith

From the darkest abyss
Where the laughter pierce the air
They arrive with thunderstorms form the sky
Bloodred melodies
When the silence crushed by dead
As they riding through my soul and my fear

Lying in the shadows
In the place where roses die
Dreaming beauty waiting for her bloodred kiss of death
As the angels singing echos in the torpid sphere of dark

Awaiting in the shadows
Wolves running by my side
Damnation reach the beauty
Wept upon the waveless lake
A velvet painting appearing
On the bloodred moonlight sky

Shadows are grasping - devouring misery
Shining of demons - destroying my faith

Through the spheres of pain
Spirits running to the place
As they hearing your screaming pain
Serenades in red
Darkness falls upon thy veil
As they (are) whispering my name in the air

Lying in the shadows
In the place where roses die
Dreaming beauty waiting for her bloodred kiss of death
As the angels singing echos in the torpid sphere of nightCaptcha
Piosenkę Graveworm A Dreaming Beauty przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Dreaming Beauty, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Dreaming Beauty. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graveworm A Dreaming Beauty w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.