Abhorrence


[Music and Lyrics by Graveworm]

A bloodred darkened sky
This day hereafter dies
Falls swiftly into deepest night
And stay within the evil sight
Evil thunder breaks the night
Breathless silence might
Sacrifices human kind
Envoke malicious of her mind
From the ashes of the graveyard
Sacrament and pain
Lamentous screams of tortured souls
Temptation of their gods
Hungry for essence of life
Sorrow and weeping words
Step by step the daylight leaves
Hallowed shadows of fear
Shall wither in her raven arms
Shall perish in embrace
Her love, her tears - the evil side
Shall vanish for her thirst of blood
Shall shrivel for delight
Her love, her tear - the evil side
Among the tomb of stone
Frozen hand of death
Where hungry lovers wait
Carry may soul to bed
Descent the path of fear
No birds in death trees
Where the mistress of life
Redeem me from my sin
Blessed by their beauty
Mysterious sign
Candles flickers through the hell
Wolves howl by her side
I rise before the queen
In evil feathured dress
When she locks through my eyes
Vanish my sin of lifeCaptcha
Piosenkę Graveworm Abhorrence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Abhorrence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Abhorrence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graveworm Abhorrence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.