Tekst piosenki Graveworm: Behind The Curtain Of Darkness

Behind The Curtain Of Darkness


thy dying light
Howling screams I hear
Through forest dusk , the autumn shade
Different shades of dark
With hate embracing melancholy
Thy kingdom of the throne
As gardens die and heavens shake
Open scarlet sky

Burning candles
Like bleeding eyes of wrath
Though mirrors of freedom
I'm starring deep within

In times of war and dragons lore
And monuments of stone
The reflections of deepest blackness
Prevail the holy faith

Awaken from shadows
Lying behind the light
Wings of twilight
Falling rain on earth

This mournful sound of darkness
Capturing my sin
Within the hearth of harmony
A new beginning dawn
Awaken from eternal sleep - Mistress of the dark

With claws of darkness angels
Shred the bloodred sin
The secret of the ancient dark
Behind the queen of night
Dying echos on their ground
Screaming souls in fear
Forgotten tales of sorrow
Of feeble mortals life

Whispers of creatures
Flying with the winds
Coldest claws of evil
Searching for my soul

Within the voids of endless grieve
The angels of the death
Behind the curtain of darkness
Still waiting for a soul
Awaken from eternal sleep - Mistress of the darkCaptcha
Piosenkę Graveworm Behind The Curtain Of Darkness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Behind The Curtain Of Darkness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Behind The Curtain Of Darkness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graveworm Behind The Curtain Of Darkness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.