In Vengeance Of Our Wrath


Sickness and plagues
Torture and pain
Damnation of souls
Seduction of life
Destroyed the world
With the power of death

Blessed by the night
The secret behind
Black velvet time
Poison the earth
Thousand voices
Are screaming in pain

Somewhere in the black nortthern sky
Soiled in blood the wings of darkness
In vengeance of our wrath
When demons are raping the angels
And blood is falling from the sky
The children of darkness arrives
In vengeance of our wrath

Turned from white into black
In vengeance of our wrath
Crushed all life of this world
In vengeance of our wrath

As darkness dwells into the ruins of God
And the shadows lies upon
The eyes of all lies
Are watching down from the sky
The world is grey and all life within
The creatures of lust and death
And the endless howling wind
Destroyed the last on earth

Sickness and plagues
Torture and pain
Damnation of souls
Seduction of life
Destroyed the world
With the power of death

Blessed by the night
The secret behind
Black velvet time
Poison the earth
Thousand voices
Screaming - for revengeCaptcha
Piosenkę Graveworm In Vengeance Of Our Wrath przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In Vengeance Of Our Wrath, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In Vengeance Of Our Wrath. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graveworm In Vengeance Of Our Wrath w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.