Ordinary Day


I've got a smile on my face, I've got four walls around me
The sun in the sky, the water surrounds me
I'll win now but sometimes I'll lose
I've been battered, but I'll never bruise it's not so bad

Chorus
And I say way-hey-hey, it's just an ordinary day
and it's all your state of mind
At the end of the day,
you've still got to say it's all right

See that girl on the street, what keeps her from dying
Let them say what they want, she won't stop trying
She might stumble, if they push her 'round
She might fall, but she'll never lie down

Chorus and Solo

It's a beautiful day, but there's always some sorrow
It's a double edged knife, but there's always tomorrow
It's up to you now if you sink or swim,
Keep the faith and you're ship will come inCaptcha
Piosenkę Great Big Sea Ordinary Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ordinary Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ordinary Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great Big Sea Ordinary Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.