Anyway I Can(music: Kendall, Russell, Lardie, Desbrow, Cook /

lyrics: Russell)

I took a look around, it's time to shake this town;
it's bringin' me so down, hey, yeah, I'm on my way;
So tired of people's greed and how they make you bleed,
when they got all they need but tell me, "Boy, you gonna pay"

Cuttin' loose, slippin' from the noose;
loud and proud, dancin' on a cloud
If there ever was a time, that time is now
Gonna do it, anyway I can;
gonna make it or break it, anyway I can,
gonna take it, anyway I can;
It's my life in my hand, I hope ya understand

A friend told me today, if it keeps on this way,
he's gonna make a play, and do the Big Goodbye
Seems everywhere I look, the takin's all been took,
and then someone writes a book tellin' me
it's gonna be alright

So naive, I really can't conceive,
how people lie, just waitin' 'round to die,
lookin' up for answers from the sky

Gonna do itCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Anyway I Can przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Anyway I Can, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Anyway I Can. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Anyway I Can w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.