Bad Boys(Kendall, Russell, Holland, Black, Niven)

Young boy A hard, gin, ride On the loose again
"Live fast to play both sides I'm out to win
I'm no loser I have nothing to lose
My life ain't easy, but it's mine to use
Raised on the streets I know
To get what you want you gotta take control"
I'm on the run bad boys
I'm on the loose bad boys
I'm on my way I've paid my dues
Pull of the trigger, time starts to crawl
Two lives have ended when the hammer falls
Raised on the streets I know
To get what you want you gotta take control

The lost years were long each night was cold
The way I felt? Feel the snow
I've done my time, paid what I owed
Don't want those walls of steel and stone

I put myself behind the wall
Now that I'm back
Ain't gonna fallCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Bad Boys przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bad Boys, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bad Boys. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Bad Boys w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.