Dead End(Kendall, Russell, Holland, Black)

Desperate and a loser
A failure at his trade
Nothin' more to live for
Decision that he made
He said that he's sorry
But that won't work this time
End of the line

Bargained for his freedom
His last chance to run
Forced into a corner
And killed by his own gun

Can't take it, can't take it, can't take it no more

End of the lineCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Dead End przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dead End, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dead End. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Dead End w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.