Rock Me(Kendall, Russell, Niven, Lardie)

Sweet little baby,
you don't have to go
Little baby,
tell me you won't go
We'd be so good together
if we had the time
Bein' alone's
a nowhere state of mind
Lovin' ain't no crime, oh no
I see your man ain't here
He don't care
The way of the night has gone
We'll move on
Got to find a way
to face another day

I search the world
for someone I'll never find
Someone who ain't the hurtin' kind
If you stay the night
We'll make the wrong seem right
So come on now

Rock me
Rock me
Roll me through the night

We'll burn in love tonight

Sweet little baby,
oh don't you go
You ain't so innocent, I know
I know your heart's like mine, oh yeah
And I will find the time
to make you mine
And if your love goes bad,
if it makes you sad
I'll be back for more
at your door

Before the mornin' light,
we'll burn with love tonight

And when your man don't care,
I will be there
Still be lovin' real good love

There's nothing left to do,
but make sweet love to youCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Rock Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rock Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rock Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Rock Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.