What Do You Do


(Lardie, Kendall, Russell, Niven, Thompson)

I can't get close enough to you babe
I need to squeeze it up so tight
I can't get close enough to you babe
I need your lovin' every night
Maybe your love, maybe your love
I just don't know my mind
All your little tricks, nasty little licks
I'll ask you, ask you one more time

What do you do for love
How do you find your action
What do you do for love
That animal attraction

Don't know what I'm supposed to do babe
How do I get the message through
I can't get immunized to you babe
Oh what's this poor boy gonna do
Maybe your love, maybe your love
I just don't know my mind
All your little tricks, nasty little licks
I'll ask you, ask you one more time

What do you do for love
How do you find your action
What do you do for love
That animal attractionCaptcha
Piosenkę Great White What Do You Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What Do You Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What Do You Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White What Do You Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.