Tangled


Hanging from the thumbnail of the moon, loosen the tension
Must be kind of unusual, not fair falling short of denial
I'm tied up again, I'm tied upside down again
I looked up again, I must be down, I must be down, I must be

Hanging from the thumbnail of La Luna, loosen the tension
Satellites and paper chrome, reflecting damage forever
I fucked up again, I must be down, the tide and the stars
They're all tangled waiting for me to find my groundCaptcha
Widget
Piosenkę Green Apple Quick Step Tangled przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tangled, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tangled. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Green Apple Quick Step Tangled w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.