Poprocks And Coke


Wherever you go, you know I'll be there
If you go far, you know I'll be there
I'll go anywhere, So I'll see you there

You place the name you know I'll be there
You name the time you know I'll be there
I'll go anywhere, So I'll see you there

I don't care if you don't mind
I'll be there not far behind
I will dare, Keep in mind
I'll be there for you

Where there's the truth,
you know I'll be there
Amongst the lies,
you know I'll be there
I'll go anywhere,
So I'll see you there

I don't care if you don't mind
I'll be there not far behind
I will dare, Keep in mind
I'll be there for you

If you should fall, you know I'll be there
To catch the call, you know I'll be there
I'll go anywhere, So I'll see you there

I don't care if you don't mind
I'll be there not far behind
I will dare, Keep in mind
I don't care
I'll be there for you
I'll be there for you
I'll be there for youCaptcha
Widget
Piosenkę Green Day Poprocks And Coke przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Poprocks And Coke, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Poprocks And Coke. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Green Day Poprocks And Coke w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.