Tekst piosenki Gretchen Wilson: If I Could Do It All Again

If I Could Do It All Again


If I could do it all again, I'd look more in the mirror
Insted of finding someone else to blame
If I could do it all again, I'd do a lot more prayin'
Less cussin' bout the things that I can't change
I'd laugh a little louderSing more in the shower
Care a little less if I'm in tune
Consentrate on who I am, not who I might have been
If I could do it all again

If I could do it all again, I'd take it a little slower,
Make a few more memories I could keep
Crawl in bed beside my child, and just lye down and watch her,
Soakin up the beauty while she sleeps
I'd work less hours, buy more flowers
Make more love on rainy afternoons
I might make less money, but I'd make a better friend,
If I could do it all again

Chorus

I made mistakes, along the way
But I thank God, it's not too late
I'd walk a little taller, an talk a little smaller
An love the way my Maker meant me to
Then I'd never spend another minute wonderin, what I'd do if I could do it
All again
If I could do it all againCaptcha
Piosenkę Gretchen Wilson If I Could Do It All Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If I Could Do It All Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If I Could Do It All Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gretchen Wilson If I Could Do It All Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.