The Almighty Is Rising


life is ending , this chaos rules this world
one after another and the day fades away
here comes the warlords of hell
mayhem , disaster and chaos prevail
feeble holders of the crucifix
behold our troops of 6-6-6

eden to ashes , heaven in ruins
and the air is filled with death
here comes the warlords of hell
mayhem , disaster and chaos prevail
feeble holders of the crucifix
behold our troops of 6-6-6

the almighty is rising
from the depths up to the heights
waiting for the dark age to awake
to spread his sharpened claws
to cleanse this world from scum
to crush the feeble one
to raise the dead from their graves
who will crush the enemy
and reclaim that which was stolen

sky is blazing with fire from below
from glory into ashes
the tempels are no more
here comes the warlords of hell
mayhem , disaster and chaos prevail
feeble holders of the crusifix
behold our troops of 6-6-6

the almighty is rising
from the depths up to the heights
waiting for an dark age to awake
to spread his sharpened claws
to cleanse this world from scum
to crush the feeble one
to raise the dead from their graves
who will crush the enemy
and reclaim that which was stolenCaptcha
Piosenkę Grief Of Emerald The Almighty Is Rising przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Almighty Is Rising, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Almighty Is Rising. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Grief Of Emerald The Almighty Is Rising w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.