Spaghetti Terror


I can remember the first time I saw "The devil and the dead"
"Cannibal Ferox", "The gates of hell", "Graveyard disturbance", "Eaten
alive"
I found my way, I saw the light
Umbero Lenzy, Michele Soavi, Lamberto Bava, Antonio Climati, Dario Argento,
Joe D'amato, Lucio Fulci, Ruggero Deodato
Cannibals and zombies
The jungle and the gore
Gods of the splatter
Mondos and softcores
"Zombie flesh eaters" saved my life
"Inferno", "Gomia", giallo all the time
"Cut and run", "Dr Butcher MD", "Demons", "Deep red" and "Zombie 3"
Frank Martin, Vincent Dawn
The kings of zombies will put you down!
Mario Bava, the old school
Spaghetti terror is pretty cool!!!Captcha
Piosenkę Gruesome Stuff Relish Spaghetti Terror przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Spaghetti Terror, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Spaghetti Terror. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gruesome Stuff Relish Spaghetti Terror w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.