Are You Getting Any Better


Honey I miss your bright blue eyes,
I've learned from my lessons
To keep away from you when you're like this
I mean, when I'm, in the wrong

Sing it, Sing it,
Sing it, Sing it,

Understand it's just the way I am,
I promised you the world
Sorry I didn't follow through,
I need you to promise me,

Sing it, Sing it,
Are you getting any better?
Five steps to falling,
Sing it, sing it yeah
Are you getting any better?
Five steps to falling,
Sing it, sing it yeah

You're missing from this bed I made for you,
You're missing from this bed I made for you,

You're missing from this bed I made for you,
Bed I made for you!Captcha
Piosenkę Gyroscope Are You Getting Any Better przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are You Getting Any Better, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are You Getting Any Better. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gyroscope Are You Getting Any Better w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.