Confidence In Confidentiality


(Destroy) Your autopsy,

Revealed everything,
This list goes on and on,
You try, try to forget me,
I think not,

Lifeless and empty,
This grave I have dug thee,

Sit back, relax,
I promise you confidence in confidentiality,
Here your life will stand still,

(Fading ink) will try to ease the pain,

Words washed away by rain,
My list goes on and on,
Just try, just try,
To read between the lines,

Pointless and messy,
This grave I have dug thee,
(Pointless and messy,
This grave I have dug thee),

Sit back, relax,
I promise you confidence in confidentiality,
Here your life will stand still,
Here your life will stand still,

Ooo, Ah Ooo, Ah Ooo, Ah Ooo, Ooo

Sit back, relax,
I promise you confidence in confidentiality,
Here your life will stand still,
Here your life will stand still,

Jealous, heavyCaptcha
Piosenkę Gyroscope Confidence In Confidentiality przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Confidence In Confidentiality, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Confidence In Confidentiality. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gyroscope Confidence In Confidentiality w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.