Cadaveric Metamorphose


Necrotic plasma in cellular decay
Rotting enzymes, autolysified remains
Fetid pyosis oozing thru the flesh
Brooding parasites, ebullition in the dead
Disintegrated, and decomposed
As maggot munch-metamorphosed
Voracious turmoil of starving grubs
Masticating innards, drinking all the pus
Devoured carcasses,
bones is all that left
Procreating larvs, spawn of deathCaptcha
Piosenkę Haemorrhage Cadaveric Metamorphose przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cadaveric Metamorphose, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cadaveric Metamorphose. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Haemorrhage Cadaveric Metamorphose w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.