Donna


Oh
Once upon a looking-for-Donna-time
There was a sixteen year old virgin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna

I just got back from looking for Donna
San Francisco
Psychedelic urchin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna

Have you seen
My sixteen year old tattooed woman
Heard a story
She got busted for her beauty oh oh oh
Oh oh!

Once upon a looking-for-Donna-time
There was a sixteen year old virgin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna

I've been to India and saw the yogi light (lie?)
In South America the Indian smoke glows bright
I'm reincarnated and so are we all
And in this lifetime we'll rise
Before we fall
Before we fall

Once upon a looking-for-Donna-time
There was a sixteen year old virgin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna

And I'm going to show her
Life on earth can be sweet
Gonna lay my mutated head (self) at her feet
And I'm gonna love her make love to her
Till the sky turns brown
I'm evolving I'm evolving
Through the drugs
That you put down

Once upon a looking-for-Donna-time
There was a sixteen year old virgin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna
Looking for my Donna

Donna!Captcha
Piosenkę Hair Donna przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Donna, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Donna. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hair Donna w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.