Devil's Shoes


Well, it's almost 10 am you're still talking
About your sex life
Put on your shoes and pants and start walking
I'll see you on your way out
I'll see you on your way out
I'll see you on your way
Hey You
I got a reason
To Feel
The way I'm feeling
And I'm Not
I'm not naïve and
I Fought You
And now I'm leaving
It's almost 10 pm and I'm thinking
About my sex life
Put on my horns and tail and start drinking
I'll see you on my way down
I'll see you on my way down
I'll see you on y way
Hey You
I got a reason
To Feel
The way I'm feeling
And I'm Not
I'm not naïve and
I Fought You
And now I'm leaving
I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry
I did not notice you there
I'm sorry, I'm sorry, you must have
Mistook me for someone who caresCaptcha
Widget
Piosenkę Halfcocked Devil's Shoes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Devil's Shoes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Devil's Shoes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halfcocked Devil's Shoes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.