Holding Out for Love


Why does that restless part of me always see
Did I know love wouid show
And I'd find the passion I need
Look up ahead
All I see are worlds apart
Broken hearts
Looking for something more
Some magic they might feel

Chorus:
That's why l hold on
Holding out for love
There's only one I'm dreaming of
That's why l hold on
Hoiding out for love
But will that one heart wait for me
You know we take those twists and turns
Never learn
Goin on
Takes so long to find all the passion we need
Look what we have
Don't wanna be two worlds apart
Loving hearts stay live
Strong survive
Just matters what we both feel

Chorus:
That's why l hold on
Holding out for love
There's only one I'm dreaminng of
That's why I hold on
Holding out for love
But will that one heart wait for me

I watch the time go by
I swear now baby i
Have never been so sure in my heart
So close to my dreams

Chorus:
That's why I hold on
Holding out for love
There's only one I'm dreaming of
That's why l hold on
Holding out for love
One lonely heart waitingCaptcha
Piosenkę Hall & Oates Holding Out for Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Holding Out for Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Holding Out for Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hall & Oates Holding Out for Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.