Tekst piosenki Hall Tom T: I Washed My Face In The Morning Dew

I Washed My Face In The Morning Dew


The first strange town I was ever in
The county was hangin' a man
Nobody cared if he lived or died
And I just didn't understand

So I washed my face in the morning dew
Bathed my soul in the sun
Washed my face in the morning dew
And kept on movin' along

The second strange town I was in
They were laughing at a poor crippled man
Begging for nickels and dimes on the street
And I just didn't understand

The third strange town that I was in
Was settled, peaceful and nice
The rich got richer and the poor got poorer
And to me it just didn't seem right

So I washed my face in the morning dew
Bathed my soul in the sun
Washed my face in the morning dew
And kept on movin' along

Some day things are bound to change
It can't be very far
And each injustice I have seen
Will come before the bar

Then I'll wash my face in the morning dew
Bathe my soul in the sun
Wash my face in the morning dew
And keep on movin' alongCaptcha
Piosenkę Hall Tom T I Washed My Face In The Morning Dew przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Washed My Face In The Morning Dew, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Washed My Face In The Morning Dew. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hall Tom T I Washed My Face In The Morning Dew w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.