I'm Only Human


There's just no way out of this one
Look what I've got myself into
Why do I always seem to find trouble,
And do what trouble would have me do?
All this time I've tried to keep my life in a straight line
All the while my life keeps falling apart
I wish that I could become what my God had in mind
I guess what I'm doin' now makes me human
Thought I knew all that I had,
Guess you never know until it's gone
Just one more thing for me to fix
Next time I know I'll get it rightCaptcha
Widget
Piosenkę Hangnail I'm Only Human przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm Only Human, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm Only Human. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hangnail I'm Only Human w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.