Shades Of Grey


That's when I scream
I just wanna be seen
A self destructive kiss
It will always make me sick
Know what I mean?
Shades of grey
Long way from home
Switch to safe mode
I bet you want to be alone
Time to be strong

I am what I am anyway
And I don't need your shit
Everyday
I am what I am
Shades of grey

I wish for more
A bloodsucker
Gotta have it all
I will kill
I will crawl
When I don't need you
I'll let you know

I am what I am everyday
And I hope you feel like shit
Everyday
Cause I am what I am
I'm shades of greyCaptcha
Piosenkę Hardcore Superstar Shades Of Grey przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shades Of Grey, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shades Of Grey. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hardcore Superstar Shades Of Grey w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.