Baby Don't Believe Him


A guy named Joe's been coming round showin' my baby the lights of town
It fills my heart with misery so see his arms where mine should be
Oh baby don't believe him he's been lyin' baby don't believe him you'll be cryin'
Baby if you'll go away what will I do
Baby don't believe him why don't you leave him come back to a heart that's true
[ flute ]
Fancy clothes and shiny cars are you as happy as you think you are
Will all your dreams end up the same as other girls who played his game
Oh baby don't believe him
[ flute ]
I watched the long night turned to dawn my hopes and dreams are almost gone
Your wedding should be starting now I guess you think he'll keep his vow
Oh baby don't believe himCaptcha
Piosenkę Harlan Howard Baby Don't Believe Him przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Baby Don't Believe Him, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Baby Don't Believe Him. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harlan Howard Baby Don't Believe Him w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.