Bring It On Back To Me


BRING IT ON BACK TO ME
Writer Harlan Howard

You took your heart from me
And gave it to someone new
But I won't be discouraged
Honey, I'll wait for you
Until you bring it on back to me
Bring it on back to me
When your heart's in need of sympathy
Honey, bring it on back to me
Bring it on back to me
Bring it on back to me
When she throws it aside to carelessly
Honey, bring it on back to me
You got a crazy mixed up heart
Don't know what it's all about
But I'm the one that loves you
Someday you'll find out
And then you'll bring it on back to meCaptcha
Piosenkę Harlan Howard Bring It On Back To Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bring It On Back To Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bring It On Back To Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harlan Howard Bring It On Back To Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.