Everybody's Baby


You love 'em all the short and the tall you're havin' a ball for they all love you
But time moves along and there just might come a dawn
When you'll find yourself alone nobody wants you
You're everybody's baby everybody's friend anyone that's lonely you take them in
But after your appeal is gone guess who winds up alone
It just might be everybody's baby
[ steel - guitar ]
You're pretty and you're sweet you got 'em lined up down the street
The whole world is at your feet and you like it
You're an angel and a flirt and you're a headin' for a hurt
This whole world will do you dirt if you invite it
You're everybody's baby
Yes it just might be everybody's babyCaptcha
Piosenkę Harlan Howard Everybody's Baby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everybody's Baby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everybody's Baby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harlan Howard Everybody's Baby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.