Heartaches By The Number


Heartache number one was when you left me
I never knew that I could hurt this way
And heartache number two was when you came back again
You came back and never meant to stay
Now I've got heartaches by the number troubles by the score
Every day you love me less each day I love you more
Yes I've got heartaches by the number a love that I can't win
But the day that I stop countin' that's the day my world will end
[ steel - guitar ]
Heartache number three was when you called me
And you said that you were comin' home to stay
With hopeful heart I waited for your knock on my door
I waited but you must have lost your way
Now I've got heartachesCaptcha
Piosenkę Harlan Howard Heartaches By The Number przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heartaches By The Number, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heartaches By The Number. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harlan Howard Heartaches By The Number w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.