Star Turtle 4


How soon I will delight
How straight and good
Scorched by vibrant core
I?ll sprinkle scrapings
Upon the lapping blue
No sooner than I return
Will my fruit turn the stink into sweet
The blue into yellow and green
Time home will quicken
And time spent be saved
The dust from my duty
Will remain in my satchel
I think forever
Now I?ll return to save my raceCaptcha
Piosenkę Harry Connick, Jr. Star Turtle 4 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Star Turtle 4, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Star Turtle 4. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Connick, Jr. Star Turtle 4 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.