All I Think About Is You


How can I run away from darkness at the close of day
When all I think about is you?
Not knowing where I'm going, what am I to do
When all I think about is you?

I'll stand an hour knocking
Knowing that my heart is mockin' me
She doesn't live here anymore

I don't know why I bother, what else can I do
When all I think about is you?
Dream maker, heart breaker, how can dreams come true
When all I dream about is you?

I'll stand an hour knocking
Knowing that my heart is mockin' me
She doesn't live here anymore, oh

How can I run away from darkness at the close of day
When all I think about is you?
Not knowing where I'm going, what am I to do
When all I think about is you?

I don't know why I bother, what else can I do
When all I think about is you?Captcha
Piosenkę Harry Nilsson All I Think About Is You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All I Think About Is You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All I Think About Is You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Nilsson All I Think About Is You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.