Blanket For A Sail


Way out on the ocean
Far beyond the seven seas
There's a tiny little boat
Faith is keeping her afloat
And a tiny little skipper
With his worn and tattered coat

You see the law of the ocean
Says that you shall never fail
Use your heart as a rudder
Faith as a compass
And a blanket for a sail

Sleep for the weary
And dreams for us all
Rest your head on a pillow
And I'll tell you a tale
Use your heart as a blanket
And a blanket for a sail

Row, row, row your boat gently through a dream

Way out on the ocean
Far beyond the seven seas
There's a tiny little boat
Faith is keeping her afloat
And a tiny little skipper
With his worn and tattered coat

You see the law of the ocean
Says that you shall never fail
Use your heart as a rudder
Faith as a compass
And a blanket for a sailCaptcha
Piosenkę Harry Nilsson Blanket For A Sail przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blanket For A Sail, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blanket For A Sail. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Nilsson Blanket For A Sail w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.