Cowboy


Cold gray buildings, where a hill should be
Steel and concrete closin' in on me

City faces haunt the places I rode alone
Cowboy, cowboy, can't run, can't hide
It's too late to fight now, too tired to try

Wind that once blew free now scatters dust to the sky
Cowboy, cowboy, can't run, can't hide
It's too late to fight now, too tired to tryCaptcha
Piosenkę Harry Nilsson Cowboy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cowboy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cowboy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Nilsson Cowboy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.