Cuddly Toy


You're not the only cuddly toy
that was ever enjoyed
by any boy

You're not the only choo choo train
that was left out in the rain
the day after Santa came

You're not the only charity light
that was left in the night
who gave up without a fight, yeah

You're not the only cuddly toy
that was ever enjoyed
by any boy

You're not the kind of girl to tell your mother
the kind of company you keep
I never told you that I'd love no other
you must have dreamed it in your sleep, bop bop

You're not the only cuddly toy
that was ever enjoyed
by any boy

You're not the only choo choo train
that was left out in the rain
the day after Santa came

Laa, la, la, laa

You're not the kind of girl to tell your mother
the kind of company you keep
I never told you that I'd love no other
you must have dreamed it in your sleep, zop zop

You're not the only cuddly toy
that was ever enjoyed
by any boy

You're not the only choo choo train
that was left out in the rain
the day after Santa came

Laa, la, la, laaCaptcha
Widget
Piosenkę Harry Nilsson Cuddly Toy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cuddly Toy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cuddly Toy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Nilsson Cuddly Toy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.