Daybreak


DAYBREAK (From "Son of Dracula")
Written by Harry Nilsson
Here comes the daylight
It's makin' me sad
Here comes the sunlight
Makin' me sad
Had a good time last night
Best I ever had
Here come the sunshine
That's makin' me sad
So sad, so sad, so sad, so sad
Here come the daybreak
It's bringin' me pain
It's causin' me heartache
I wish it would rain
Had a good time last night
Just me and my friends
But here come the daylight
And now it's the end
Oh no, oh no, oh no, oh no
Here come the daylight
It's bringin' me down
Causin' me heartache
It's spinnin' my head around, yeah
Here come the daybreak
It's bringin' me pain
It's causin' me heartache
I wish it would rain
Had a good time last night
Just me and my friends
But here come the daylight
And now it's the end
Oh no, oh no, oh no, oh no
Here come the daylight
It's bringin' me down
It's causin' me heartache
It's spinnin' my head around, yeah
Here come the daybreak
It's makin' me cough
It's causin' me sunburn
It's pissin' me off
Had a good time last night
In the moon's glimpse
Now all that'll save me
Is a total eclipse
Oh no, oh no, oh no, oh noCaptcha
Widget
Piosenkę Harry Nilsson Daybreak przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Daybreak, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Daybreak. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Nilsson Daybreak w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.