I'd Rather Be Dead


Written by: Harry Nilsson & Perry
Vocals: Harry Nilsson with the senior citizens of the
Stepney & Pinner Choir--Club No 6, London, England
Accordian: Henry Krein
Rhythm Section: The Henry Krein Quartet plus
Klaus Voorman
I'd rather be dead--I'd rather be dead
I'd rather be dead than wet my bed
I'd rather be dead--I'd rather be dead
I said dead than wet my bed
Oh, I'd rather be gone--Than carry on
I'd rather go away--Than feel this way
Oh, I'd rather be there--Where you haven't got a care
And you're better off dead--Though it doesn't seem fair
Oh, I'd rather be dead--I'd rather be dead
I'd rather be dead than wet than wet my bed
I'd rather be dead--I'd rather be dead
I'd rather be dead than wet than wet my bed
(Laidies)
I'd rather keep my health--and dress myself
But you're better off dead than sitting on a shelf
(Men)
I'll tie my tie 'till the day I die
But if I have to be fed then I'd rather be dead
And when he takes my hand on the very last day
I will understand because it's better that way
Oh! It's nice to be alive--When the dream comes true
You'll be better off dead--It could happen to you
Oh! I'd rather be dead--I'd rather be dead
I'd rather be dead than wet my bed
I'd rather be dead--I'd rather be dead
I'd rather be dead than wet than wet my bed
(Alright! Give yourselves a big hand!)
[Clapping]Captcha
Widget
Piosenkę Harry Nilsson I'd Rather Be Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'd Rather Be Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'd Rather Be Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Nilsson I'd Rather Be Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.