Pottermon


I wanna be the very best,
Like no one ever was
To learn them is my real test
To claim them is my cause
I will travel across the land,
Searching far and wide
To learn the spells and understand
The power that's inside!
Pottermon! Gotta catch the Snitch!
It's you and me!
I know it's my destiny!
Pottermon! Oh, you're my best friend
In a world we must defend!
Pottermon! Gotta catch the Snitch!
A heart so true!
Our magic will pull us through!
You teach me and I'll teach you!
Pottermon! Gotta catch the Snitch!
Gotta win Quidditch!
Yeah!

Every challenge along the way
With my wand I will face!
I'll play Quidditch every day
To claim my rightful place!
Come with me, our time's not up
There's no better team
Arm in arm, we'll win the Cup
It's always been our dream!
Pottermon! Gotta catch the Snitch!
It's you and me!
I know it's my destiny!
Pottermon! Oh, you're my best friend
In a world we must defend!
Pottermon! Gotta catch the Snitch!
A heart so true!
Our magic will pull us through!
You teach me and I'll teach you!
Pottermon! Gotta catch the Snitch!
Gotta win Quidditch!

Pottermon! Gotta catch the Snitch!
It's you and me!
I know it's my destiny!
Pottermon! Oh, you're my best friend
In a world we must defend!
Pottermon! Gotta catch the Snitch!
A heart so true!
Our magic will pull us through!
You teach me and I'll teach you!
Pottermon! Gotta catch the Snitch!
Gotta win Quidditch!
Pottermon!Captcha
Piosenkę Harry Potter Pottermon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pottermon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pottermon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Potter Pottermon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.