Escape


You can run, you can hide
But you can't escape my love
You can run, you can hide
But you can't escape my love

Here's how it goes, you and me
Up and down but maybe this time
We'll get it right, worth a fight
'Cause love is something you can't shake
When it breaks all it takes is some trying

If you feel like leaving
I'm not gonna make you stay
But soon you will find that
You can run, you can hide
But you can't escape my love
But you can't escape my love

You should know, it's too hard
It's too hard just to forget the past
So fast, in the end it was good
But it was real but that's all it takes
In the end, all that mattered

If you feel like leaving
I'm not gonna make you stay
And soon you will find that
You can run, you can hide
But you can't escape my love
But you can't escape my love

Here's how it goes
All it takes is some trying

If you feel like leaving
I'm not gonna make you stay
But soon you will find that
You can run, you can hide
But you can't escape my love
But you can't escape my loveCaptcha
Piosenkę Hellogoodbye Escape przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Escape, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Escape. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hellogoodbye Escape w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.