Lindsay Pia Aia Mode


Sing songs for Lindsay Pai tell her how she caught my eye
Let her know how it's been so long
The first impressions seemed so strong
I don't know what to say or do every feeling feels so knew
I have got a chance,
To get this girl to come and dance

She probably thinks that im obsessed,
But I just think that she's the best
She probably thinks that I'm just lonely,
But I've got good friends
And she's the only
One that makes me feel this way
When she's around I loose my brain
The only thing that clouds the sun
Is that she's got someone
What do I do now?
I have got to figure her out
Because this means more than I ever ever thought it might

I'm setting off to sea tonight
Forever and ever seems so bright and im setting off to sea tonight

Because this means more than I ever ever thought it might
I'm setting off to sea tongiht
Forever and ever seems so bright and im seeting off to sea tonight

I'm writing lyrics in the park
I go to her house after dark
Tap on the window
Hope and pray
That she will like all the gifts that I made
All we ever are is friends
We both know that that ever ends
She will go on with the guy she's got
And I promise that I will stay in my spot

Because this means more than I ever ever thought it might
I'm setting off to sea tonight
Forever and ever seems so bright and im seeting off to sea tonight
I ever ever thought it might
I'm setting off to sea tonight
Forever and ever seems so bright and im seeting off to sea tonightCaptcha
Widget
Piosenkę Hellogoodbye Lindsay Pia Aia Mode przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lindsay Pia Aia Mode, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lindsay Pia Aia Mode. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hellogoodbye Lindsay Pia Aia Mode w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.