Not Ever Going Home


It was the shortest day of autumn
Until the moment that I caught on
That it hurts to be forgotten

I was so scared to try to kiss you
Now we were scared he'd finally missed you
But you're very fine, a bit used

But it's not fair
That your love should move so slow
Like the faintest starlight's glow
Which moves swiftly, oh I know
It's just got oh so far to go

So I sent some letters to her
But they missed and went right through her
Though I couldn't find them truer

And it's not fair
That your love should strike so weak
And our affections feel so meek
And our futures seem so bleak
And oh we've got so far to go
We're not ever coming homeCaptcha
Piosenkę Hellogoodbye Not Ever Going Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Not Ever Going Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Not Ever Going Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hellogoodbye Not Ever Going Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.