Oh, Angie


Oh, Angie,
You're such a funny girl,
When will you find Mr Right?
You and me,
We should make plans for the movies on Saturday night
You could bring your boyfriend, who doesn't know
That he's your boyfriend [shoot]
Ooh, Angie
You and me
Ooh, Angie
You and me

[Beatsauce, I don't sound like that, frick!

You know you're only cool 'cause I hang out with you!
Ahahaha]Captcha
Piosenkę Hellogoodbye Oh, Angie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Oh, Angie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Oh, Angie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hellogoodbye Oh, Angie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.